Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Insektisida Kutu Daun Yang Tepat Untuk Basmi Aphid Pada Tanaman

Insektisida Kutu daun sangatlah di perlukan untuk mengendalikan serangan serangga kutu daun pada berbagai jenis tanaman seperti cabai, tomat, mangga, dan lain-lain. Penggunaan Insektisida Kutu Daun yang tepat akan sangat berguna, karena hama ini termasuk serangga yang cukup berbahaya, dan sulit untuk di kendalikan, juga mudah mengalami resistansi.

Hama kutu daun merupakan serangga yang sangat mengganggu sistem pertumbuhan tanaman, sehingga proses perkembangan dan pertumbuhana tanaman menjadi terhambat, dan pada tanaman tertentu hama kutu ini dapat menyebabkan kegagalan.

Kutu daun atau Aphid merupakan jenis serangga kecil pemakan getah tanaman yang terdapat di daun. Kutu daun hidup secara berkeloni atau berlelompok, Serangga jenis kutu ini biasa berwarna hitam, coklat, atau hijau.
kutu daun
Insektisida Kutu Daun

Kutu daun berukuran cukup kecil dengan panjang antara 1 sampai 2 mm. Seperti yang kami sampaikan diatas, bahwa kutu daun termasuk serangga yang cukup berbahaya, karena kutu kebul memiliki peran ganda selain sebagai hama sekaligus sebagai perantara virus.

Sebagai vektor penyebaran virus, Kutu daun dapat menyebarkan lebih dari 90 jenis virus penyakit pada sekitar 30 famili tanaman, antara lain kacang-kacangan, tebu, kubis-kubisan, cabai, tomat, kentang, jeruk dan tembakau.

Populasi hama kutu ini dapat meningkat pada musim kemarau,  akan tetapi seballiknya pada musim hujan populasi kutu daun akan turun

Pengendalian hama kutu daun ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan insektisida untuk kutu daun bila populasi sudah tinggi atau ambang batas pengendalian.

Insektisida kutu daun yang tepat dan ampuh menurut kami adalah jenis insektisida yang berbahan aktif imidakloprid, abamektim, klorfenapir, dan lain-lain.

Berikut 100 merk Insektisida Kutu Daun yang tepat dan ampuh dalam mengendalikan hama kutu daun berikut dengan bahan aktifnya.


 1. Abuki 50 SL.      Imidakloprid
 2. Actara 25 WG    Tiametoksam
 3. Agrimec 18 EC   Abamektin 
 4. Agrovin 200 SL   Imidakloprid 
 5. Akosu 100 SC     Klorfenapir 
 6. Alena 200 SL       Imidakloprid
 7. Alika 247 ZC        Lambda-sihalotrin tiametoksam
 8. Alverde 240 SC    Metaflumizon
 9. Amirid 200 SL      Imidakloprid
 10. Ammate 150 SC Indoksakarb 
 11. Amsipilan 20 SP Asetamiprid 
 12. Ares 100 SL         Nitenpiram ? 
 13. Arjuna 200 EC     Klorfenapir
 14. Arrivo 30 EC        Sipermetrin
 15. Aspire 18 EC       Abamektin
 16. Atabron 50 EC    Klorfluazuron
 17. Atatte 210 EC    Alfa sipermetrin + Profenofos
 18. Avidor 25 WP     Imidakloprid 
 19. Azure 200 EC     Klorpirifos 
 20. Bajaj 450 SL       Dimehipo ? 
 21. Balistic 50 SC.    Fipronil 
 22. Bamex 18 EC      Abamektin 
 23. Bancol 50 WP     Bensulta
 24. Bestox 50 EC      Alfa sipermetri
 25. Bima 10 WP.       Imidakloprid 
 26. Bionik 400 EC     Dimetoat 
 27. BM Alpha 100 EC Alfa sipermetrin
 28. BM Sucthion 400.   EC Dimetoat 
 29. Brocel-D 28 EC        Deltametrin 
 30. Buldok 25 EC.         Beta siflutrin 
 31. Buzzer 500 EC         Profenofos
 32. Caleb Tsan 28 EC    Imidakloprid
 33. Calebtin 18 EC.       Abamektin
 34. Callicron 500 EC     Profenofos
 35. Capture 100 EC      Sipermetrin
 36. CBA-FIP 50 SC        Fipronil
 37. Chix 25 EC Beta      sipermetrin
 38. Chlormite 400 EC.  Klorpirifos
 39. Clever 200 EC         Klorfenapir
 40. Clobber 200 EC      Klorpirifos
 41. Confidor 200 SL.     Imidakloprid
 42. Confidor 5 WP.        Imidaklopri 4A
 43. Confidor 70 WG      Imidakloprid 4A
 44. Confix 10 WP          Imidakloprid 4A
 45. Cover 400 EC          Klorpirifos 1B
 46. Crista 200 SL          Imidakloprid 4A
 47. Crista 25 WP           Imidakloprid 4A
 48. Cruiser 350 FS.       Tiametoksam 4A
 49. Curacron 500 EC     Profenofos 1B
 50. Curbix 100 SC         Etiprol 1B
 51. Cyperin 250 EC.      Sipermetrin 3A
 52. Cypermax 100 EC   Sipermetrin 3A
 53. Dafat 400 SL           Asefat 1B
 54. Dafat 75 SP             Asefat 1B
 55. Dagger 200 SL        Imidakloprid 4A 
 56. Dagger 200 SL.       Imidakloprid 4A
 57. Danadim 400 EC.   Dimetoat 1B
 58. Dasatrin 110 EC     Sipermetrin 3A
 59. Decafen 400 EC.    Dimetoat 1B
 60. Decafen 400 EC     Dimetoat 1B
 61. Decis 25 EC            Deltametrin 3A 
 62. Delouse 200 SL.    Imidakloprid 4A
 63. Delouse 200 SL.    Imidakloprid 4A
 64. Delouse 25 WP.     Imidakloprid 4A
 65. Delta 25 EC            Deltametrin 3A
 66. Destan 400 EC.      Dimetoat 1B
 67. Destar 50 SC          Fipronil 2B
 68. Dino 20 WP            Dinotefuron ?
 69. Dipho 290 SL.        Dimehipo ?
 70. Duit 18 EC.             Abamektin 6
 71. Dursban 200 EC.    Klorpirifos 1B
 72. Electric 500 EC       Profenofos 1B
 73. Eviset 50 SP           Tiosiklam 14
 74. Exocet 50 EC.         Sipermetrin 3A
 75. Farin 200 EC           Klorpirifos 1B
 76. Fastac 15 EC          Alfametrin ?
 77. Fastac 15 EC          Alfametrin ?
 78. Faster 15 EC          Alfa sipermetrin
 79. Fastop 100 EC      Sipermetrin
 80. Fenthrin 50 EC.     Fenpropatrin 3A
 81. Fipros 55 SC         Fipronil 2B
 82. Furio 3 GR             Karbofuran 1A
 83. Fury 50 EC.          Zeta-Sipermetrin 3A
 84. Fyfanon 440 EW   Malation 1B
 85. Gobang 110 EC     BPMC 1A
 86. Guntur 75 WP.       Siromazin 17
 87. Hostathion X-tra 212 EC   Triazofos + Deltametrin
 88. Hypolax 400 SL      Dimelhipo ?
 89. Imar 6 WP                Imidakloprid 4A
 90. Imidaplus 200 SL.   Imidakloprid 4A
 91. Imidasal 10 WP       Imidakloprid 4A
 92. Imidor 50 SL            Imidakloprid 4A
 93. Indocron 500 EC      Profenofos 1B
 94. Indomektin 20 EC.   Abamektin 6
 95. Interprid 200 SL       Imidakloprid 4A
 96. Jagabaya 200 EC     Karbosulfan 1A
 97. Jagona 400 SL.         Dimehipo ?
 98. Jitsu 200 SL              Asetamiprid 4A
 99. Jupiter 25 EC.            Deltametrin 3A
 100. Kanon 400 EC          DimetoatDemikianlah Insektisida Kutu Daun yang tepat yang bisa anda gunakan dalam mengendalikan hama kutu daun pada berbagai jenis tanaman. Semoga artikel ini bermanfaat. Terimakasih.

Post a Comment for "Insektisida Kutu Daun Yang Tepat Untuk Basmi Aphid Pada Tanaman"